Yüz Cerrahisi

Anasayfa Yüz Cerrahisi

Yüz Cerrahisi Nedir?

Kraniofasial cerrahi kelime anlamıyla kafatası yüz ve çene cerrahisi anlamına gelir. Kraniofasial cerrahi plastik cerrahinin bir yan dalı gibi telaffuz edilmesine karşın kraniofasial cerrahi başlıbaşına bir bilim dalıdır.

Dünyada kraniofasial cerrahiyi gerçek anlamda uygulayan sayılı merkezler vardır. Yüz çene ve kafatası yapılarında ki estetik ameliyatlaı ,doğuştan gelen anomalileri, sonradan olan yüz-çene-kafatasının estetik ve yapısal problemlerini kapsayan kraniofasial cerrahi uygulamaları plastik cerrahinin önemli bir bölümünü kapsamaktadır.

Kraniofasial cerrahinin bazı uygulama alanları şunlardır.

a- Dudak Yarığı

Bebek üç aylık iken yapılır. Asıl amaç estetik olarak normale çok yakın bir görünüm sağlamaktır.Dudak bazen çift taraflı yarık olabilir. Diş arkının dizildiği alveol dediğimiz kemik yapı da çoğu kez yarıktır. Bazen ise duda yarığına damak yarığı da eşlik edebilir. Kliniğimizde kemiksel yapı olan alveol dudak yarığı ile aynı anda onarılır. Kalçadan alınan kemik ile alveol oluşturulur. Alveolun erken onarılması dudağın erken dönemde estetik olarak daha iyi görünüm almasına veyarık taraftaki çökmüş olan burun kanadının yükselmesini sağlar. Dudak yarığı beraberinde kemik yapı eksikliğinin verdiği estetik olmayan görüntüyle; burun kanadı çöküklüğü ve asimetrisinin düzeltilmesi kliniğimizde beş yaşında bitirilmektedir. Bu sayede udak- damak yarıklı çocuk ilkokula normal bir görünümle gidebilmektedir.

Bazı görüşlere göre ise kemik yapının protezlerle kapatılması yada geç yaşlara bırakılması çocuğun anomali ile okula gitmesine sebep olmakta; buda çocuklarda kalıcı olabilecek psiklojik sorunlara yol açmaktadır. Bizim çocuklarımız beş yaşında normal görünüm kazanmaktadırlar.

b- Damak Yarığı

Damak yarığı dudak yarığı ile birlikte olabildiği gibi tek başına da olabilir.Keza alveol yarığı damak yarığının devamı olarak bulunabilir. Damak yarığı da tek yada iki taraflı olabilir. Sadece yumuşak damak yarığı en basit durumdur ve bebek üç aylıkken onarılır. Komplex damak yarıklarında ise dokuzuncu ayda onarım yapılır.Damak yarıkları onarılana kadar ortodontik yardım gerekebilir.

Damak yarıklarında damak kas fonksiyonunun çalışmamasına bağlı östaki borusu tıkanıklığı ve buna bağlı orta kulakta sıvı birikmesi olan seröz otit denilen kulak iltihaplarına sık rastlanılır. Seröz otit durumu ilerlerse mikrobik kulak iltihapları ve buna bağl kulak zarı delinmelerine yol açabilir. Bu nedenle ailenin uyanık olup çocuğun ateşlenme durumlarında muhakkak kulaklarının kontrol edilmesini sağlamalıdır.
Damak yarıklarında asıl hedef damak kas fonksiyonun onarılarak normal konuşmanın sağlanmasıdır. liniğimizde çoğu kez normal konuşma sağlanmaktadır. Bazen damak fonksiyonunda yetersizlik durumlarında konuşmayı iyileştirici ameliyatlar yapılmaktadır. Damak fonksiyonlarının normale çok yakın olarak sağlanmasında damağın yeterince uzatılmasının da çok öemi vardır. Kliniğimizde bu amaçla farklı bir damak yarığı onarım tekniği kullanılmaktadır.

Çok ileri yarıklarda bütün cerrahi onarımlara rağmen konuşmada problemler olabilir. Bu durumda konuşma terapisti’nin katkıları gerekecektir.

c- Dudak damak yarıklarının geç deformiteleri

Dudak-Damak yarıkları gelişme döneminde üst çene ve burnun yapısal ve şekilsel olarak etkilenmesine yol açmaktadır. Burunda asimetri, burun kanat asimetrisi, yarık tarafta burun kanadı çökmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. u tür burun problemleri kliniğimizde beş yaşında düzeltilip daha geç yaşlara bırakılmamaktadır. Keza ağız ile burun arasındaki delikler ( fistül ) burna yemek kaçmasına neden olmaktadır. Kliniğimizde fistüller bebek bir yaşında iken kapatılmaktadır.

Alveo ve damak üst çenenin bir bölümünü oluşturduğundan dudak-damak yarıklarında üst çene gelişimi etkilenmektedir. Bazı hastalarda üst çene geride kalırken bazılarında ise çene alveol arkının asimetrileri buna eşlik edebilir. Üst çenenin geride kalması durumlrında 10-12 yaşlarında üst çene ameliyatla öne alınır. Ancak hemen her vakada üst yada alt çene ameliyatlarından önce ortodontik tedavi gerekir. Kliniğimiz çok sayıda ortodonti uzmanıyla kollaborasyon halinde çalışmaktadır.