Literatüre Giren Ameliyat Tekniklerimiz

Anasayfa Literatüre Giren Ameliyat Tekniklerimiz
Kuruluşumuzdan kısa bir süre sonra ,Kranioplast’ta tarif edilen birçok yeni ameliyat tekniği ve bilimsel çalışmalar dünya literatürüne girmiştir.

Halen devam eden yeni ameliyat teknikleri ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalar vardır.

Dünya literatüründe yer alan ameliyat teknikleri, deneysel çalışmalar ve klinik yayınlarımız;

ÇELİK, M., Tuncer, S., Buyukcayır, I. Modifications In Endoscopic
Facelift, Annals Of Plastic Surgery, 42:638-643, 1999 
Doç. Dr.Muzaffer Çelik’in geliştirdiği ENDOSKOPIK YÜZ GERME tekniğidir.

ÇELİK, M., Tuncer, S., Buyukcayır, I. Splitting Advancement
Genioplasty: A New Genioplasty Technique, Annals Of Plastic Surgery, 43:148-153, 1999
Doç. Dr.Muzaffer Çelik’in geliştirdiği ÇENE UÇU BÜYÜLTME tekniğidir, ABD’de bir kitapta yayınlanmıştır.

ÇELİK, M., Tuncer, S. Nasal Reconstruction Using Both Cranial Bone
And Ear Cartilage. Plastic And Reconstructive Surgery. 105: 1624-1627, 2000 

Doç. Dr.Muzaffer Çelik’in geliştirdiği BURUN AMELİYATI tekniğidir, ABD’nin en saygın estetik cerrahi dergisinde yayınlanmıştır.

ÇELİK, M., Haliloğlu, T., Bayçın, N. Bone chips and diced cartilage: an anatomically adopted graft for nasal dorsum. Aesthetic Plastic Surgery, 28:8-12, 2004

Doç. Dr.Muzaffer Çelik’in geliştirdiği BURUN AMELİYATI tekniğidir, dünya estetik cerrahi dergisinde yayınlanmıştır.

Çelik, M. , Reconstruction of donor site of cranial bone grafting. Journal of Craniofacial Surgery, in press
Doç. Dr.Muzaffer Çelik’in geliştirdiği KAFATASI KEMİK DEFEKTİNİ ONARMA tekniğidir, dünya kraniofasial cerrahi dergisinde yayınlanmıştır.

ÇELİK, M., Tuncer, S., Eryılmaz, E. Running W Incision For Open
Rhinoplasty, Aesthetic Plastic Surgery, 27:388-389, 2003
Doç. Dr.Muzaffer Çelik’in geliştirdiği AÇIK BURUN AMELİYATI KESİŞİ tekniğidir.

ÇELİK, M., Büyükçayır, İ., Ersu, G., Kesim, S.N. Management Of
Chronic Calcaneal Osteomyelitis With Pull-Through Abductor Hallucis Muscle Flap, European Journal Of Plastic Surgery, 20:214-216, 1997
Doç. Dr.Muzaffer Çelik tarafından geliştirilen inatçı kemik iltihaplarını tedavi eden ameliyat tekniğidir.

ÇELİK, M., A simple method for cranial bone chip, harvesting Annals of Plastic Surgey, 51:434-436, 2004
Doç. Dr.Muzaffer Çelik tarafından geliştirilen kafadan kemik alma tekniğidir.

Tuncer, S.,Çelik, M. Subcutaneous Bipedicle Island Flaps On The
Face. Plastic And Reconstructive Surgery. 107:148-151, 2001
Doç. Dr.Muzaffer Çelik tarafından geliştirilen Yüz’de doku kayıplarını kapama tekniğidir.

ÇELİK, M., Longaker M.T., Kawamoto H.K. Aesthetic Male Facial
Skeletal Surgery, Aesthetic Plastic Surgery, 23: 81-85, 1999

ÇELİK, M., Smith, A.W. , Jackson, I.T., Choi, H.Y., Clay, R., Bevilacque, R., Terkonda, S.,A Long-Term Follow-Up Of Cranial Bone In Nasal Reconstruction, Plastic And Reconstructive Surgery, 102: 1869-1873,1998

ÇELİK, M., Tuncer, S., Emekli, U., Kesim, S.N. Histological
Analysis Of Prefabricated Vascularized Bone Grafts, Journal Of Oral And Maxillofacial Surgery, 58: 292-295, 2000

Kesim, S.N., Büyükçayır, İ.,Çelik, M. Interferon Alpha-2A
Therapy For Keloid, European Journal Of Plastic Surgery, 20: 282-283, 1997

ÇELİK, M., Jackson, I.T., Çelebiler, Ö., Bier, U.C. *The Effects Of
Two Different Delay Phenomenon In Flow-Through venous Flaps. European Journal Of Plastic Surgery, 21:43-47, 1998

ÇELİK M. Cranial Bone Graft Donor Site Reconstruction, Journal of Craniofacial Surgery, 28:180-181, 2017

ÇELİK M. The Nose is Asymmetric, Advances in Plastic & Reconstructive Surgery, (APRS), 2017

ÇELİK M. A New Spreader Graft Technique: Anatomically Adopted Spreader Graft, Advances in Plastic & Reconstructive Surgery (APRS), 2017

ÇELİK, M. Reconstruction of donor site of cranial bone grafting. Journal of Craniofacial Surgery, in press

ÇELİK, M. Secondary palatal Elogation : Improvement in The speech Quality Journal of Craniofacial Surgery. In Press.

ÇELİK, M. A New Spreader Graft technique : Anatomically Adopted Spreader Graft (AASG) European Journal of Plastic Surgery. 

ÇELİK, M. Reconstruction of the donor site of cranial bone graft. Journal of Craniofacial Surgery. In Press.