Çene Cerrahisi

Anasayfa Çene Cerrahisi

Çene Cerrahisi Nedir?

İnsan iskelet yapısı her kişi de farklı gelişim ve oranlar gösterir. Dolaysıyla çene iskeleti de kişiden kişiye değişik gelişme derecesi gösterir. Alt çene ve üst çenenin ideal ısırma durumu gelişmeyle her zaman oluşmayabilir. Alt çene ve üst çene olması gereken pozisyondan önde, arkada, aşağıda, yukarıda yada yanlarda olabilir. Keza çeneler olması gerekenden daha küçük yada büyük gelişme gösterebilir. Çenelerin olması gereken gelişme ve pozisyondan farklı olması üç ana problem yaratır. Bunlar yüz estetiğinin bozulması, normal ısırmanın bozulması ve de çene ekleminin normal dışı zorlanmaya maruz kalarak yapısının ve fonksiyonunun bozulmasıdır. Yüz ve çenelerdeki her türlü orantısızlık insanın dış görünümüne yansımaktadır.

Yüz iskeleti ve çenelerde sık görülen başlıca problemler şunlardır:

  • Çene ucunun ileride yada geride olması ( Doç. Dr. Muzaffer Çelik’in çene ucunu öne almak için geliştirdiği bir ameliyat tekniği vardır: SPLITTING ADVANCEMENT GENIOPLASTY )
  • Alt çenenin önde, geride, sağ yan yada sol yanda olması
  • Alt çenenin bir tarafının az gelişmesi
  • Üst çenenin önde, geride, sağ yan yada sol yanda olması yada normal den daha az gelişmesi
  • Elmacık kemiklerinin olması gerekenden büyük, küçük ,önde, yada geride olması
  • Kazalardan dolayı çenelerin şekil ve yapısının bozulması
  • Çene ekleminin tekrarlayan çıkıkları
  • Diğer nedenler ( tümör, cerrahi v.b. )

Yukarıda sayılan ve diğer yüz iskeleti ve çene problemleri KRANIOPLAST’ta Dünyanın ciddi kraniofasial cerrahi klinikleriyle aynı paralellik içinde yapılmaktadır.